Prawo spadkowe, to ogólnie mówiąc dział prawa, obejmujący przepisy normujące kwestie związane z przejściem praw i obowiązków osoby zmarłej (spadkodawcy) na inne osoby (spadkobierców).

Przepisy prawa spadkowego były w ostatnim okresie w znacznym stopniu zmieniane.

I. Pierwszy etap – stwierdzenie nabycia spadku

Kwestie związane z ustaleniem osoby lub kręgu osób dziedzicznych po osobie zmarłej tj. jej następców prawnych wchodzących w ogół praw i obowiązków zmarłego są pierwszym etapem postępowania spadkowego. Ten krąg osób jest zakreślony przez testament lub gdy nie ma testamentu – przez ustawę. Bardzo ważnym krokiem jest podjęcie prawidłowej decyzji w sprawie sposobu przyjęcia spadku gdyż decyzje podjęte na tym etapie często wywołują nieodwracalne konsekwencje prawne.

Kancelaria doradza Klientom w sprawie sposobu przyjęcia spadku a także reprezentuje Klientów w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, zarówno w sprawach niekonfliktowych, gdzie oferujemy profesjonalną pomoc w przeprowadzeniu postępowania o nabycie spadku jak i spornych np., w sprawach, w których jedna ze stron podważa testament.

II Etap – dział spadku

Kolejnym etapem jest dokonanie tzw działu spadku czyli rozdzielenia spadku pomiędzy uprawnione osoby.

Dział spadku należy do najtrudniejszych i zazwyczaj najbardziej konfliktowych i problemowych spraw spadkowych. Pomagamy naszym Klientom, reprezentując ich interesy w trakcie postępowań o dział spadku.

III Inne sprawy spadkowe – zachowek, zapis windykacyjny

W przypadku nie powołania w testamencie najbliższych spadkobierców, na gruncie przepisów kodeksu cywilnego posiadają oni roszczenie o zapłacenie określonej sumy zwanej zachowkiem.

Wspomagamy naszych Klientów w sprawach o wypłacenie zachowku, zarówno na etapie przedsądowych negocjacji jak i w sprawach sądowych o to roszczenie.

Zapis windykacyjny w polskim prawie, obowiązuje od dnia 23 października 2011 roku i jest regulowany przez artykuły art. 981(1) – art. 981(6) Kodeksu cywilnego.

Sens zapisu windykacyjnego polega na tym, że w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku

Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:

1) rzecz oznaczona co do tożsamości,

2) zbywalne prawo majątkowe,

3) przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne,

4) ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.

Szczególne znaczenie ma możliwość zapisania przedsiębiorstwa konkretnemu spadkobiercy. Jest to bardzo korzystny sposób na zachowanie integralności przedsiębiorstwa po śmierci spadkodawcy, w znacznym stopniu ograniczający typowe problemy z podziałem firmy między spadkobierców.

Zapraszamy do współpracy – zobacz strona: Kontakt lub Umów spotkanie.

Zobacz również: usługi z zakresu prawa spadkowego

 

 

 

.