Od stycznia 2013 roku emerytury dla pracowników w szczególnych warunkach lub charakterze bez potrzeby rozwiązywania stosunku pracy