Oferty równoważne w zamówieniach publicznych i wynikające z tego konsekwencje.