Emerytura za pracę w szczególnych warunkach – stanowisko kierownicze