swoboda wypowiedzi

“Swoboda  wypowiedzi  będąca  tylko  ekspresją  swobody  myśli,  debata  i  dyskusja  są nieodzowne dla przepływu wiedzy, dla osiągania postępu, są esencją życia…”

“Prawo do myślenia jest  początkiem  wolności  i  mowa  musi  być  chroniona  przed  rządem, gdyż  mowa jest początkiem  myśli”

Zapraszamy do lektury artykułu .

Continue reading