spadki poznań prawnik

kancelaria adwokacka poznań

Częstym rodzajem spraw, w jakich pomagamy Klientom są sprawy o nabycie spadku. Zgon bliskiej osoby, to niewątpliwie trudny okres w życiu każdego człowieka. Niestety wiąże się to również z dopełnieniem formalności związanych z nabyciem spadku po osobie zmarłej. Nie należy tych czynności odkładać w czasie, gdyż prawo spadkowe posiada kilka pułapek, związanych chociażby z terminami, w których możemy złożyć odpowiednie oświadczenia, które uchronią nas np. przed spłacaniem długów po zmarłej osobie. Przekroczenie tych terminów często wiąże się  z problematycznymi sytuacjami, z których  nie można bądź bardzo trudno jest wyjść.

Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Narożnego pomaga Klientom w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów, doradza w jakiej formie przyjąć spadek, sporządza wnioski i ewentualnie dalsze pisma procesowe. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, służąc pomocą i poradą na każdym etapie postępowania, zarówno w sprawach o nabycie spadku na podstawie ustawy jak i na podstawie testamentu. Continue reading