W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, czasami można natrafić na nieuczciwych kontrahentów nie spłacających swoich należności, pomimo wcześniejszej umowy. Sytuacje takie są nie tylko nieprzyjemne dla firmy, ale także mogą doprowadzić do utraty płynności finansowej lub jej poważnego zachwiania.

Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Narożnego, oferuje wsparcie i pomoc prawną w zakresie windykacji takich dłużników. Poniżej przedstawiamy ofertę dla Klientów, którzy mają problem z uzyskaniem spłaty wierzytelności w tzw sytuacjach bezspornych, w których obowiązek zapłaty wynika np. z niezapłaconej faktury.

 

I – windykacja przedprocesowa

 

Z doświadczeń prawników Kancelarii wynika wysoka skuteczność tego typu windykacji. Polega ona na wysłaniu dłużnikowi odpowiednio sformułowanego wezwania do zapłaty, sporządzonego i podpisanego przez radcę prawnego. W dużej części spraw zleconych Kancelarii, windykacja kończy się na tym etapie postępowania – dłużnicy wolą dobrowolnie spłacić długi nie narażając się na dodatkowe koszty i uciążliwości związane z procesem.

Wielokrotnie spotykaliśmy się z pozytywna reakcją dłużników, którzy mając kilka nie zapłaconych długów, woleli dobrowolnie zapłacić wierzycielowi, reprezentowanemu przez profesjonalną kancelarię prawną, licząc się z faktem, że następnym etapem będzie kosztowny dla dłużnika proces sądowy, który jedynie powiększy kwotę długu.

Koszt sporządzenia i wysłania wezwania do zapłaty to 200 złotych + VAT.

 

Uwaga : Kancelaria nie pobiera dodatkowego wynagrodzenia w przypadku dobrowolnej zapłaty przez dłużnika na tym etapie.

 

II etap – postępowanie Sądowe

Należy podkreślić, że w przypadku braku zapłaty dobrowolnie przez dłużnika należności, nawet po otrzymaniu wezwania od Kancelarii reprezentującej Klienta, należy niezwłocznie wystąpić na drogę postępowania sądowego. Dalsze przeciąganie sprawy, opieranie się wyłącznie na monitowaniu dłużnika, zwykle doprowadza do sytuacji, w której po stronie dłużnika dochodzi do całkowitej niewypłacalności i upadłości, co drastycznie obniża szanse na uzyskanie od niego jakiejkolwiek spłaty.

W przypadku nie dokonania przez dłużnika zapłaty, pomimo wcześniejszych monitów i wezwania skierowanego przez Kancelarię, kolejnym etapem jest sporządzenie pozwu i dochodzenie należności przed sądem.

Usługi Kancelarii polegają na bezzwłocznym sporządzeniu pozwu i skierowaniu go do postępowania sądowego.

Kancelaria w tego typu sprawach stosuje przyspieszoną procedurę polegająca na uzyskaniu sądowego nakazu zapłaty. Pozwala to na znaczne zredukowanie kosztów postępowania i nieporównywalnie szybszy finał sprawy.

Za sporządzenie i wniesienie pozwu w tym trybie, Kancelaria pobiera jednorazową opłatę w wysokości 500 złotych + VAT.

Dodatkowym wynagrodzeniem Kancelarii są koszty zastępstwa sądowego, zasądzone przez Sąd od dłużnika, płatne przez dłużnika bądź dobrowolnie, bądź podczas egzekucji komorniczej.

Dodatkowe koszty:

W niektórych przypadkach (rzadkich) może zdarzyć się konieczność reprezentowania Klienta przed sądem i udziału w rozprawie. W takich wypadkach koszt jednorazowej reprezentacji przed sądem wynosi 200 zł + VAT

Opłaty sądowe – czyli opłata od pozwu (Kancelaria zawsze wybiera możliwie najtańszy dla Klienta tryb postępowania ) + opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17 złotych.

Uwaga : Koszty sądowe oraz koszt opłaty skarbowej od pełnomocnictwa jest zwracany Klientowi  przez dłużnika po wyroku (dobrowolnie, lub w czasie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika

 

Przedstawiona wyżej procedura jest ofertą przykładową, od której możliwe są wyjątki (np tzw premia za sukces, obniżenie wstępnych opłat w przypadku większej ilości zleceń itd.) .

 

Zapraszamy do współpracy i bezpośredniego kontaktu.