Kancelaria sporządza, opiniuje i analizuje wszelkiego rodzaju umowy. Na życzenie Klienta:

  • sporządzamy umowy z Jego kontrahentami z uwzględnieniem życzeń Klienta i zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa
  • dokonujemy analizy umów, pod kątem  możliwości ich wcześniejszego wypowiedzenia
  • opiniujemy treść umów, którymi posługuje się Klient w obrocie gospodarczym, wskazując na konieczność ewentualnych zmian
  • sprawdzamy umowy od strony prawa konsumenckiego, w tym dokonujemy analizy z zakresu klauzul niedozwolonych
  • reprezentujemy Klienta podczas negocjacji treści umów

Zapraszamy do współpracy