Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa pracy dla osób fizycznych i przedsiębiorców, a w tym m.in.:

  • opracowywanie umów o pracę,
  • opracowywanie kontraktów menedżerskich
  • opracowywanie umów o zakazie konkurencji
  • reprezentowanie przed sądami pracy w sporach z pracownikami lub pracodawcą
  • opracowywanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania

Zapraszamy do współpracy.