odpowiedzialność członków zarządu

W obrocie gospodarczym nierzadko dochodzi do zawarcia różnego rodzaju umów z podmiotem działającym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który w rezultacie okazuje się nierzetelnym kontrahentem. Wierzyciel w pierwszej kolejności podejmuje działania zmierzające do uzyskania przeciwko dłużnej spółce tytułu wykonawczego, a dalej na jego podstawie podejmuje próbę odzyskania swych wierzytelności w toku postępowania egzekucyjnego. Często okazuje się jednak, iż dłużnik(spółka) jest niewypłacalny – nie dysponuje żadnym majątkiem, z którego wierzyciel mógłby uzyskać zaspokojenie, a co za tym idzie egzekucja jest bezskuteczna. Continue reading