Ławica odszkodowanie

odszkodowania za hałas ŁawicaW dniu 30 stycznia 2012 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół lotniska Poznań-Ławica.

W uchwale ustalono m.in. granice obszaru, wymagania techniczne dotyczące budynków (zwłaszcza kwestie dotyczące tzw. klimatu akustycznego), jak również sposoby użytkowania terenów znajdujących się w strefie. Według cytowanej uchwały, dopuszcza się lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej, pod warunkiem zapewnienia właściwego komfortu akustycznego w pomieszczeniach wymagających ochrony akustycznej. Obszar ograniczonego użytkowania został podzielony na dwie strefy, wewnętrzną oraz zewnętrzną, w zależności od natężenia hałasu.

Odszkodowanie za hałas – Ławica – czego można żądać ?

Continue reading