Wobec rosnącej liczby decyzji ZUS kwestionujących prawo kobiet w ciąży do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Narożnego informuje, że prowadzi sprawy z odwołań od tego typu decyzji ZUS, a w szczególności oferuje profesjonalną pomoc prawną w sprawach, w których :

  • ZUS kwestionuje umowę o pracę zarzucając jej pozorność
  • ZUS kwestionuje fakt założenia i prowadzenia przez kobietę w ciąży działalności gospodarczej

Pomoc prawną świadczymy na wszystkich etapach postępowania, w tym:

  • w czasie kontroli ZUS w firmie,
  • sporządzamy odwołania od decyzji ZUS
  • reprezentujemy Klientów przed sądami

Udzielamy pomocy prawnej zarówno kobietom w ciąży, których umowy lub działalność gospodarcza są kwestionowane, jak i pracodawcom, reprezentując firmy zarówno przed ZUS jak i przed sądem.
Z uwagi na charakter tego typu spraw, w tym w szczególności reguły dowodowe, w przypadku negatywnej decyzji ZUS sugerujemy jak najszybszy kontakt z profesjonalnym prawnikiem specjalizującym się w tego typu sprawach.