kancelaria odszkodowania poznańSprawy o odszkodowania stanowią znacząca część praktyki Kancelarii.

Ogólnie mówiąc odszkodowanie jest świadczeniem jakie należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od osoby, która ją wyrządziła bądź jest odpowiedzialna za jej wyrządzenie.

Odszkodowanie może polegać na :

  • przywróceniu do stanu istniejącego przed wyrządzeniem szkody o ile jest to możliwe
  • zapłacie sumy pieniężnej (rekompensata pieniężna).

Większość spraw zlecanych Kancelarii polega na dochodzeniu rekompensaty pieniężnej za szkodę. Tego typu roszczenia można dalej uszczegółowić, tj odszkodowanie może pokrywać rzeczywiście wyrządzoną szkodę czyli straty, które poniósł poszkodowany a także utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać gdyby szkody mu nie wyrządzono.

Prowadzimy sprawy reprezentując poszkodowanych, przeciwko podmiotom, które szkodę wyrządziły, jak i reprezentując podmioty w stosunku do których takie roszczenia są wysuwane.

  • prowadzimy wszelkie procesu przeciwko ubezpieczycielom
  • oferujemy możliwość konsultacji czy i w jakim zakresie przysługuje nam odszkodowanie,a także w jaki sposób zgłosić roszczenie
  • sporządzamy odwołania w postępowaniach likwidacyjnych przed ubezpieczycielami
  • reprezentujemy Klientów przed ubezpieczycielami i sądami na wszystkich etapach postępowania
  • udzielamy porad prawnych
  • w toku postępowania to Klient zawsze podejmuje ostateczną decyzję co do sposobu załatwienia sprawy tj. zawarcia ugody czy powadzenia procesu, dysponując profesjonalnym wsparciem i rzetelna informacją od radcy prawnego

 

 

Zapraszamy do współpracy.