odszkodowania za hałas ŁawicaW dniu 30 stycznia 2012 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół lotniska Poznań-Ławica.

W uchwale ustalono m.in. granice obszaru, wymagania techniczne dotyczące budynków (zwłaszcza kwestie dotyczące tzw. klimatu akustycznego), jak również sposoby użytkowania terenów znajdujących się w strefie. Według cytowanej uchwały, dopuszcza się lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej, pod warunkiem zapewnienia właściwego komfortu akustycznego w pomieszczeniach wymagających ochrony akustycznej. Obszar ograniczonego użytkowania został podzielony na dwie strefy, wewnętrzną oraz zewnętrzną, w zależności od natężenia hałasu.

Odszkodowanie za hałas – Ławica – czego można żądać ?

Właściciel nieruchomości znajdującej się w strefie ograniczonego użytkowania wokół lotniska może dochodzić odszkodowania wynikającego ze spadku jej wartości rynkowej, uwarunkowanej przede wszystkim niekorzystnym oddziaływaniem lotniska, w szczególności w zakresie akustyki.

Nie można wykluczyć, że w niektórych przypadkach uzasadnione może być również żądanie wykupu nieruchomości. Istotną rolę w tym zakresie odgrywa dowód z opinii biegłego rzeczoznawcy, który określa spadek jej wartości rynkowej bądź całkowitą utratę jej użyteczności dla właściciela.

Co proponuje Ławica?

Mając na względzie spodziewane roszczenia właścicieli nieruchomości, port lotniczy zaproponował zainteresowanym podmiotom zawarcie ugód, które w uproszczeniu polegają na tym, że w zamian za zrzeczenie się roszczeń wobec portu, dana nieruchomość zostanie ulepszona pod względem akustycznym. Nie rozwiązuje to jednak kwestii utraty wartości nieruchomości, która może być nieporównanie większa od kosztów modernizacji akustycznej nieruchomości.

Dochodzenie odszkodowania w tego rodzaju sprawach warto powierzyć profesjonalistom

Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Narożnego oferuje usługi prawne zarówno na etapie postępowań przedsądowych, w tym negocjacji z portem lotniczym jak i profesjonalną reprezentację przed sądami.

Zapraszamy do kontaktu.