Kancelaria świadczy w szerokim zakresie usługi dla spółek prawa handlowego, od momentu ich utworzenia aż do likwidacji.

  • doradzamy w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej spółki z uwzględnieniem potrzeb Klientów
  • opracowujemy umowy spółek
  • sporządzamy regulaminy organów spółek, w tym regulaminy zarządów i rad nadzorczych
  • występujemy w sprawach rejestrowych
  • sporządzamy umowy między spółkami a zarządem
  • opracowujemy projekty aktów zmieniających umowę spółki
  • sporządzamy protokoły z posiedzeń organów spółek
  • sporządzamy projekty uchwał

Zapraszamy do współpracy.