wniosek o abolicję zus

ZUS abolicja prawnikW dniu 18 grudnia 2012 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa ta przewiduje możliwość umorzenia niektórych zaległości wobec ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą.

Kto może złożyć wniosek o umorzenie należności wobec ZUS ( tzw abolicja ZUS)

Continue reading