przetargi poznań

oferty równoważneNewralgicznym zagadnieniem zarówno na etapie przygotowania i prowadzenia przetargów publicznych jak i samej już realizacji umowy w przedmiocie zamówienia publicznego, jest problematyka tzw. ofert równoważnych i konsekwencji prawnych z tego wynikających. W ostatnich latach zwłaszcza w budownictwie z uwagi na znaczną wartość umów, problematyka ta budzi szereg gorących dyskusji oraz niestety często sporów na linii inwestor – wykonawca. Kancelaria potrafi wskazać zgodne z prawem rozwiązania takich problemów, reprezentując interesy zarówno Wykonawców jak i Zamawiających. Bardzo ważnym jest to, aby tego rodzaju problemów nie zostawiać na ostatnią chwilę – na samym początku procedury przetargowej, w której zapisano rozwiązania równoważne i dopuszczono oferty równoważne istnieje najwięcej możliwości rozwiązania problemów.

Continue reading