prawnik dla firm

Tworzenie nowej firmy, to poza wyzwaniem ekonomicznym także wyzwanie organizacyjne. Od formy jaką przyjmiemy dla prowadzenia działalności gospodarczej w dużej części zależą również późniejsze możliwości kształtowania odpowiedzialności za zobowiązania, możliwości kształtowania procesu decyzyjnego, podziału zysków a także koszty związane z obciążeniami podatkowymi.

Kancelaria radcy prawnego Pawła Narożnego, dzięki biegłej znajomości przepisów nie tylko pomaga w zakładaniu  firm, ale także doradza jaka forma prowadzenia działalności gospodarczej jest najbardziej optymalna dla potrzeb i oczekiwań Klienta, z uwzględnieniem różnego rodzaju ryzyk i oczekiwanych efektów. Wsparcie prawnika na tym etapie jest wyjątkowo cenne, pozwala uniknąć wielu pułapek prawnych i uniknąć błędów, które potem trudno naprawić.

Nie tylko zakładamy spółki, ale pomagamy również na dalszych etapach prowadzenia działalności, służąc naszym Klientom radą w bieżących kwestiach prawnych, tzw. obsłudze korporacyjnej spółki (organizowanie i obsługa obowiązkowych zgromadzeń, tworzenie uchwał, protokołów itp) a także doradzamy w razie potrzeby przy dalszych przekształceniach firmy.

Nasze doświadczenie i wiedza wielokrotnie przysłużyły się Klientom, od kwestii organizacyjnych i prawnych związanych z założeniem firmy aż po reprezentację wspólników, członków zarządu i innych organów w kwestiach spornych.

Zapraszamy do współpracy. Kontakt.

zakładanie spółekDziałalność gospodarczą można prowadzić w Polsce w wielu różnych formach. Stając przed wyborem, przyszły przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę wiele różnych czynników. Wybór ten niesie ze sobą bardzo poważne konsekwencje, które z pewnością odbiją się w różny sposób na przyszłości przedsiębiorstwa. Nie istnieje jedyna słuszna forma prowadzenia działalności gospodarczej. Taką decyzję trzeba podjąć, po analizie skutków, jakie ona przyniesie w kwestiach własnościowych, podatkowych i w kwestii odpowiedzialności za zobowiązania. Poniżej przedstawiamy skrótowe omówienie zwykłej działalności gospodarczej oraz działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej.

Continue reading