pozew o alimenty

adwokat poznańCo do zasady, rodzice są zobowiązani do utrzymania dzieci.  Instytucja alimentów uregulowana została w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

W praktyce sądowej najczęściej spotykamy się z postępowaniami o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka od jednego z rodziców. Rodzice mają obowiązek uiszczania alimentów w sytuacji kiedy dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymywać, przy czym dziecko nie musi wykazywać, czy popadło w niedostatek. Continue reading