kancelaria spadki poznań

Jednym ze sposobów ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Takie przyjęcie spadku oznacza, że spadkobierca odpowiada za ewentualne długi spadkodawcy tylko do wartości spadku, a nie jak w przyjęciu prostym (bez ograniczenia odpowiedzialności) całym swoim majątkiem.

Samo uzyskanie postanowienia sądu o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jednak nie wystarczy. Konieczny jest jeszcze dokument, z którego wynika do jakiej konkretnie wartości spadkobierca odpowiada. Taką funkcję w prawie polskim spełnia spis inwentarza.

Gdzie złożyć wniosek o sporządzenie inwentarza :

Continue reading

Prawo spadkowe, to ogólnie mówiąc dział prawa, obejmujący przepisy normujące kwestie związane z przejściem praw i obowiązków osoby zmarłej (spadkodawcy) na inne osoby (spadkobierców).

Przepisy prawa spadkowego były w ostatnim okresie w znacznym stopniu zmieniane.

I. Pierwszy etap – stwierdzenie nabycia spadku

  1. Continue reading