dokumenty do przetargów Poznań

Zgodną z prawem i bardzo użyteczną dla Wykonawców jest możliwość skorzystania z uprawnień, wiedzy i doświadczenia, potencjału osobowego i technicznego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej innych podmiotów – wszystko to w celu uzyskania zamówienia publicznego. Jak to skutecznie zrobić?

Korzystać z nie swoich zasobów w zamówieniach publicznych można na kilka sposobów. Continue reading