KANCELARIA PRAWNA POZNAŃ, PRAWNIK POZNAŃ – profesjonalne usługi i wieloletnie doświadczenie

przetarg  prawnik poznańZamówienia publiczne to jedna z dziedzin, w których Kancelaria świadczy profesjonalne usługi prawne, we współpracy z ekspertami, specjalistami w tej dziedzinie.

Mając na uwadze doświadczenia w obsłudze prawnej zamówień publicznych, Kancelaria oferuje Klientom w pełni zawodowe przygotowanie w tej dziedzinie prawa oraz skuteczną ochronę ich interesów na rynku zamówień publicznych.

Kancelaria działa jako pełnomocnik wykonawców i zamawiających.

Continue reading

odszkodowanie za słupy na działce W toku naszej działalności wielokrotnie spotykamy się z Klientami, którym w przeszłości, na ich działce  postawiono słup, zakopano rurę w ziemi, lub  przeciągnięto nad nią linię energetyczną. Najczęściej działo się to bez zgody właściciela ziemi i oczywiście bez żadnego wynagrodzenia.

Obecnie w Poznaniu i ogólnie Wielkopolsce, adwokaci i radcowie prawni odnotowują coraz większe zainteresowanie tego typu sprawami. Coraz częściej prowadzimy sprawy o odszkodowania od zakładów energetycznych, wodociągowych, gazowniczych i telekomunikacyjnych.
Co do zasady, właścicielom przysługują trzy rodzaje roszczeń przeciwko właścicielom urządzeń

Continue reading

odszkodowanie prawnik poznańNiejednokrotnie można spotkać się z sytuacją, gdy ubezpieczyciel lub inny podmiot (np. pracodawca) odmawia wypłaty należnego nam odszkodowania. Należy wtedy podjąć decyzję, czy sprawę oddamy adwokatowi/radcy prawnemu czy też zlecimy firmie specjalizującej się w odzyskiwaniu odszkodowań w Poznań iu. Wbrew pozorom wybór nie jest trudny, wystarczy zdać sobie sprawę z poniższych faktów

Continue reading

prawnik ZUS poznanSprawy przed ZUSem to obszerna i bardzo ważna dla wielu ludzi dziedzina. Ze względu na szczególnie zawiły charakter tego typu spraw, nie każdy adwokat i radca prawny w Poznaniu świadczy usługi polegające na reprezentowaniu Klientów przed tym organem ze względu na fakt, że poruszanie się w gąszczu przepisów regulujących sprawy załatwiane przez ZUS często sprawia trudność nawet profesjonalistom. Dodatkowo należy wskazać, że często zatrudnianie prawnika wydaje się niepotrzebnym wydatkiem. Tymczasem nic bardziej mylnego. Sprawy prowadzone przed ZUS są często bardzo istotne i niezwykle ważne dla dalszych losów często całych rodzin. Z tego względu warto zasięgnąć  profesjonalnej porady w tej dziedzinie, gdyż samodzielne prowadzenie sprawy bez fachowej porady może doprowadzić do nieodwracalnych, negatywnych skutków.

Nasza kancelaria prawna udziela porad i reprezentuje Klientów w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych. W zakres usług wchodzi zarówno reprezentacja przed  (ZUS) jak i na dalszych etapach postępowania, również przed sądami.

Reprezentujemy Klientów we wszystkiego rodzaju sprawach, w tym sprawach o rentę, emeryturę, pracę w szczególnych warunkach i innego rodzaju świadczenia wypłacane przez ZUS,

Zobacz również: zakres usług w sprawach z ZUS

prawnik poznańNiejednokrotnie w trakcie naszej działalności, spotykamy się z pytaniami naszych Klientów o to, czy sposób, w jaki zostali potraktowani przez pracodawcę, można uznać za mobbing i żądać od pracodawcy odszkodowania.

Na czym polega mobbing?

Continue reading

zakładanie spółekDziałalność gospodarczą można prowadzić w Polsce w wielu różnych formach. Stając przed wyborem, przyszły przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę wiele różnych czynników. Wybór ten niesie ze sobą bardzo poważne konsekwencje, które z pewnością odbiją się w różny sposób na przyszłości przedsiębiorstwa. Nie istnieje jedyna słuszna forma prowadzenia działalności gospodarczej. Taką decyzję trzeba podjąć, po analizie skutków, jakie ona przyniesie w kwestiach własnościowych, podatkowych i w kwestii odpowiedzialności za zobowiązania. Poniżej przedstawiamy skrótowe omówienie zwykłej działalności gospodarczej oraz działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej.

Continue reading

rozwód a separacja porównanie1.      Kiedy rozwód a kiedy separacja

  • dla orzeczenia separacji prawo przewiduje jako konieczną przesłankę jedynie zupełność rozkładu pożycia
  • dla orzeczenia rozwodu prawo przewiduje jako konieczną przesłankę  zupełność i trwałość rozkładu pożycia

2.      Kto może żądać rozwodu i separacji

  • z żądaniem orzeczenia separacji może wystąpić  małżonek, który jest wyłącznie winny powstania w małżeństwie zupełnego rozkładu pożycia
  • rozwodu nie  może żądać małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Continue reading

jak się zachować w sądzieWiększości ludzi zdarzyło się, lub zdarzy się konieczność stawienia się w sądzie. Konieczność ta może wynikać z różnych przyczyn.  Od tej przyczyny, zależy charakter, w jakim będziemy występować w sądzie. Polskie procedury przewidują wiele różnych sytuacji procesowych, a co za tym idzie różnych obowiązków i wymaganych sposobów zachowań. Nie sposób ich nawet wyliczyć. Jednakże niezależnie od przyczyny jaka powoduje nasze stawiennictwo w sądzie, jest kilka podstawowych zasad, które trzeba znać. Sądy są dla ludzi, ale sędzia orzekający w sprawie nie reprezentuje tylko siebie a przede wszystkim Majestat Rzeczypospolitej. W związku z tym, każdy sędzia wymaga zachowania odpowiednio dostosowanego do powagi tego faktu. Przedstawione poniżej zasady są absolutną esencją prawidłowego i godnego zachowania się przed każdym sądem.

Continue reading

pozew zbiorowyUstawa z 17 grudnia 2009r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

wprowadziła do kodeksu postępowania cywilnego instytucję postępowań grupowych, które potocznie nazywane są pozwami zbiorowymi. Instytucja ta w zamierzeniu ustawodawcy ma umożliwić szerokim grupom obywateli dochodzenie swoich roszczeń przed sądami. Należy jednak zwrócić uwagę na szereg wymogów, jakie należy spełnić, aby skutecznie wnieść pozew zbiorowy. Continue reading

adwokat

Co zrobić w sytuacji, gdy Straż Miejska przesyła właścicielowi pojazdu zdjęcie z fotoradaru, na którym nie widać twarzy kierującego (np. zdjęcie jest rozmazane) i wzywa właściciela do wskazania, czy to właściciel kierował tym pojazdem w czasie popełnienia wykroczenia uwidocznionego na zdjęciu, lub do wskazania, kto w tym czasie kierował tym pojazdem. Continue reading