adwokat poznańWynagrodzenie jest ustalane indywidualnie i określane w umowie z Klientem. Uzależniamy nasze wynagrodzenie od stopnia skomplikowania zleconej nam sprawy.

Podstawowym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie płacone w formie ryczałtu. W przypadku spraw sądowych, możliwe jest ustalenie części wynagrodzenia w formie premii za wygraną.

Stała obsługa prawna to forma najczęściej wybierana przez naszych Klientów. Wynagrodzenie to jest ustalane na podstawie oceny nakładu pracy, jaki wiąże się z usługami prawnymi świadczonymi dla naszych Klientów. Wynagrodzenie to przybiera najczęściej dwie formy:

  • wynagrodzenia ryczałtowego – Klient płaci miesięcznie określoną kwotę, w ramach której ma zapewnioną obsługę prawną
  • wynagrodzenia godzinowego – Klient płaci stawkę godzinową na poziomie ustalonym z Kancelarią.

W zakresie opinii, ekspertyz, projektów aktów, kontraktów handlowych itp. obowiązują ceny umowne dla każdego oddzielnego zlecenia.