adwokat kancelaria adwokackaRadca prawny Paweł Narożny, założyciel Kancelarii.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Po ukończeniu studiów rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, w trakcie której współpracował z kilkoma renomowanymi kancelariami adwokackimi i kancelariami radców prawnych.

Aplikację radcowską zakończył zdanym egzaminem radcowskim z wyróżnieniem.
Jest  doświadczonym nauczycielem akademickim.

Obszary praktyki

Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji. Szczególnie szerokie doświadczenie posiada w sprawach gospodarczych,  w których reprezentował wielokrotnie duże podmioty gospodarcze, liderów w swoich branżach, m.in. turystycznej, telekomunikacyjnej, produkcyjnej, budowlanej i wielu innych. Posiada również szerokie doświadczenie w reprezentowaniu osób fizycznych w sporach dotyczących roszczeń odszkodowawczych toczonych z udziałem ubezpieczycieli.

Poza prowadzeniem spraw sądowych, istotne znaczenie w jego praktyce zawodowej odgrywa profesjonalna obsługa kontraktów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, począwszy od stworzenia projektu umowy, poprzez negocjacje aż do osiągnięcia pełnego porozumienia pomiędzy stronami. W ramach swojej dotychczasowej działalności profesjonalnej miał okazję świadczyć pomoc prawną przy negocjacjach prowadzonych przez podmioty gospodarcze będące ogólnopolskimi liderami w swojej branży.

W ramach kancelarii współpracuje z uznanymi specjalistami z różnych dziedzin, dobierając zespoły ekspertów dla potrzeb  klientów.

Zapraszamy do współpracy.