Rozwód a separacja – porównanie

rozwód a separacja porównanie1.      Kiedy rozwód a kiedy separacja

 • dla orzeczenia separacji prawo przewiduje jako konieczną przesłankę jedynie zupełność rozkładu pożycia
 • dla orzeczenia rozwodu prawo przewiduje jako konieczną przesłankę  zupełność i trwałość rozkładu pożycia

2.      Kto może żądać rozwodu i separacji

 • z żądaniem orzeczenia separacji może wystąpić  małżonek, który jest wyłącznie winny powstania w małżeństwie zupełnego rozkładu pożycia
 • rozwodu nie  może żądać małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

3.      Nowe małżeństwo po rozwodzie i separacji

 • po orzeczeniu separacji  nie można zawrzeć nowego związku małżeńskiego
 • po orzeczeniu rozwodu można zawrzeć ponownie związek małżeński

4.      Powrót do nazwiska panieńskiego

 • po orzeczeniu rozwodu można wrócić do poprzedniego nazwiska (w ciągu trzech miesięcy od prawomocnego orzeczenia)
 • po orzeczeniu separacji nie można wrócić do poprzedniego nazwiska

5.      Wzajemna pomoc po rozwodzie i separacji

 • po orzeczeniu separacji małżonkowie mają nadal obowiązek wzajemnie sobie pomagać (jeśli wymagają tego względy słuszności)
 • po orzeczeniu rozwodu nie ma takiego obowiązku

6.      Okres płacenia alimentów po rozwodzie i separacji

 • po orzeczeniu rozwodu, okres płacenia alimentów na rzecz drugiego małżonka może być w pewnych przypadkach ograniczony do 5 lat
 • przy separacji nie ma takiego ograniczenia

7.      Koszty postępowania o rozwód i o separację

 • orzeczenia separacji można żądać w postępowaniu nieprocesowym – koszt – 100 zł
 • orzeczenie separacji w procesie wiąże się z opłata 600 złotych
 • orzeczenie rozwodu następuje zawsze w postępowaniu procesowym. Opłata sądowa wynosi 600 złotych

8.      Majątek po separacji i rozwodzie

 • Orzeczenie separacji jak i rozwodu powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej

9.      Dziedziczenie ustawowe

 • Zarówno orzeczenie rozwodu jak i separacji powoduje, że w przypadku braku testamentu małżonkowie nie dziedziczą po sobie

10. Alimenty między małżonkami

 • Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego
 • Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.
 • Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

11. Alimenty na dzieci po rozwodzie i separacji

 • W obydwu przypadkach (rozwodu i separacji) sąd zawsze orzeka kto i w jakiej wysokości oraz w jaki sposób ma się przyczyniać do utrzymania dziecka . Zobacz również artykuł Alimenty dla dziecka

12. Podział majątku po separacji i rozwodzie

 • W obydwu przypadkach, na wniosek jednego z małżonków sąd może orzec o podziale majątku i to juz  w trakcie postępowania, jeśli nie spowoduje to jego nadmiernego wydłużenia